Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘คนค้นฅน

คนค้นฅน 3 เมษายน 2555

พิธีกร คนค้นฅน

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค)
ประสาน อิงคนันท์ (ประสาน)
แก้วตา ปริศวงศ์ (แก้วตา)
สัมพันธ์ เณรรอด (โดม)
ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)

รายการคนค้นฅน

เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์  (ปัจจุบันออกอากาศในคืนวันอังคาร เวลา 22.50 น.) แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

ดู คนค้นฅน 3 เมษายน 2555


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,247 hits