Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘ชิงนางย้อนหลัง

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดู ชิงนาง  วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ชิงนาง  วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

Advertisements
 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

 

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือน

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11
 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค)

 • In: Uncategorized
 • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค)


Update ล่าสุด

Upyim Stats

 • 48,986 hits
Advertisements