Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘ชิงนางย้อนหลัง

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดู ชิงนาง  วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ชิงนาง  วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

 


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,295 hits