Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 31 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 31 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 31 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 30 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 30 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 30 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 24 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 24 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 24 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 23 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 23 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 23 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 17 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 17 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 17 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร

 • In: ละครย้อนหลัง
 • Comments Off on ดู ตะวันฉายในม่านเมฆ ย้อนหลัง วันที่ 16 มกราคม 2556

ดูละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 16 มกราคม 2556

ตะวันฉายในม่านเมฆ

ละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ วันที่ 16 มกราคม 2556

เรื่องย่อ ตะวันฉายในม่านเมฆ

“ความรักแท้จริงอาจเป็นแค่การเคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป” ณ The Sunrise Beach Resort บนเกาะในฤดูท่องเที่ยว แขกฝรั่งรายหนึ่งเกิดเรื่องจึงโวยวายขอพบผู้จัดการแผนกต้อนรับ พนักงานจึงตาม ตะวันฉาย มาเคลียร์ แต่ตะวันฉายไม่ชอบงานนี้จึงออกมาคุยแบบส่งๆ ทำให้แขกโมโห ตะวันฉายเลยทะเลาะกับแขก สุดท้าย เกริกไกร ผู้จัดการใหญ่ พ่อของตะวันฉายต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหา เกริกไกร


Update ล่าสุด

Upyim Stats

 • 49,978 hits