Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘รายการ ทูไนท์โชว์

ทูไนท์โชว์ 2 เมษายน 2555

พิธีกร ทูไนท์โชว์

ไตรภพ ลิมปพัทธ์
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
กีรติ เทพธัญญ์
โก๊ะตี๋ อารามบอย

รายการทูไนท์โชว์

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ดู ทูไนท์โชว์ 2 เมษายน 2555

Advertisements

ทูไนท์โชว์ 26 มีนาคม 2555

 

พิธีกร ทูไนท์โชว์

ไตรภพ ลิมปพัทธ์
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
กีรติ เทพธัญญ์
โก๊ะตี๋ อารามบอย

รายการทูไนท์โชว์

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ดู ทูไนท์โชว์ 26 มีนาคม 2555

ทูไนท์โชว์ วันที่ 30 ม.ค.55

ทูไนท์โชว์

รายการ ทูไนท์โชว์

ทูไนท์โชว์ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ปัจจุบันนี้ออกอากาศ 2 ประเทศ คือ ไทย และ กัมพูชา โดยในประเทศกัมพูชา ออกอากาศเป็นภาษาเขมร ซึ่งไม่ได้เอาเทปจากไทยและไม่ได้ใช้พิธีกรเดียวกันกับไทย ซึ่งจะทำการตัดต่อบางส่วนเฉพาะเนื้อหาในรายการและใช้พิธีกรจากในประเทศเอง

ในประเทศกัมพูชาออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ ทุกวันศุกร์ 22:30-22:45 และ สถานีโทรทัศน์ใหม่กัมพูชา ทุกวันอาทิตย์ 00:30-00:55 เป็นรายการสุดท้าย

ดู ทูไนท์โชว์ 30 มกราคม 2555 ทุกตอน แบบจัดหนัก:จัดเต็ม Click !!

ทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555

ทูไนท์โชว์
ทูไนท์โชว์

รายการ ทูไนท์โชว์

ทูไนท์โชว์ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ปัจจุบันนี้ออกอากาศ 2 ประเทศ คือ ไทย และ กัมพูชา โดยในประเทศกัมพูชา ออกอากาศเป็นภาษาเขมร ซึ่งไม่ได้เอาเทปจากไทยและไม่ได้ใช้พิธีกรเดียวกันกับไทย ซึ่งจะทำการตัดต่อบางส่วนเฉพาะเนื้อหาในรายการและใช้พิธีกรจากในประเทศเอง

ในประเทศกัมพูชาออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ ทุกวันศุกร์ 22:30-22:45 และ สถานีโทรทัศน์ใหม่กัมพูชา ทุกวันอาทิตย์ 00:30-00:55 เป็นรายการสุดท้าย

ดู ทูไนท์โชว์ 23 มกราคม 2555 ทุกตอน แบบจัดหนัก:จัดเต็ม Click !!

ทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555

ทูไนท์โชว์
ทูไนท์โชว์

รายการ ทูไนท์โชว์

ทูไนท์โชว์ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ปัจจุบันนี้ออกอากาศ 2 ประเทศ คือ ไทย และ กัมพูชา โดยในประเทศกัมพูชา ออกอากาศเป็นภาษาเขมร ซึ่งไม่ได้เอาเทปจากไทยและไม่ได้ใช้พิธีกรเดียวกันกับไทย ซึ่งจะทำการตัดต่อบางส่วนเฉพาะเนื้อหาในรายการและใช้พิธีกรจากในประเทศเอง

ในประเทศกัมพูชาออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ ทุกวันศุกร์ 22:30-22:45 และ สถานีโทรทัศน์ใหม่กัมพูชา ทุกวันอาทิตย์ 00:30-00:55 เป็นรายการสุดท้าย

ดู ทูไนท์โชว์ 16 มกราคม 2555 ทุกตอน แบบจัดหนัก:จัดเต็ม Click !!

ทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555

ทูไนท์โชว์
ทูไนท์โชว์

รายการ ทูไนท์โชว์

ทูไนท์โชว์ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ ซึ่งนำเสนอสาระและความบันเทิง ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.15-00.45 น. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเริ่มแรกออกอากาศเพียง 1ชั่วโมง คือรายการจบเวลา 24.00 น. จนถึงวันที่8 มิถุนายน 2552 รายการจบ 0.30 น.

ปัจจุบันนี้ออกอากาศ 2 ประเทศ คือ ไทย และ กัมพูชา โดยในประเทศกัมพูชา ออกอากาศเป็นภาษาเขมร ซึ่งไม่ได้เอาเทปจากไทยและไม่ได้ใช้พิธีกรเดียวกันกับไทย ซึ่งจะทำการตัดต่อบางส่วนเฉพาะเนื้อหาในรายการและใช้พิธีกรจากในประเทศเอง

ในประเทศกัมพูชาออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ ทุกวันศุกร์ 22:30-22:45 และ สถานีโทรทัศน์ใหม่กัมพูชา ทุกวันอาทิตย์ 00:30-00:55 เป็นรายการสุดท้าย

ดู ทูไนท์โชว์ 9 มกราคม 2555 ทุกตอน แบบจัดหนัก:จัดเต็ม Click !!

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ดูรายการ ทูไนท์โชว์ ย้อนหลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ดู ทูไนท์โชว์ ย้อนหลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

รายการ ทูไนท์โชว์ รายการประเภทวาไรตี้ทอล์คโชว์ ครบรส ที่นำเสนอ ทั้งสาระและความบันเทิง ในรูปแบบที่แตกต่างอย่างลึกซึ้ง ถึงใจผู้ชม พบกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างแดน กับ ช่วง Amazing ต่างแดน และยังมีช่วง Talk show ที่จะพาคุณไปคุยดาราศิลปินมากมาย

ติดตามชมได้ใน รายการ ทูไนท์โชว์ จันทร์นี้  เวลา 23.15 น. เพราะถ้าไม่ดู……..คุณจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง

ไฮไลท์ ทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554


++ ดูรายการ ทูไนท์โชว์ ย้อนหลัง วันที่  28 พฤศจิกายน 2554 Click!!


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 49,415 hits
Advertisements