Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘สื่อรักสัมผัสหัวใจ วันที่8 ก.ย.55

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ ตอนที่ 16 วันที่ 6 ตุลาคม 2555

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ ย้อนหลัง 6 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 16

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ ย้อนหลัง 6 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 16

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,285 hits