Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘สื่อรักสัมผัสหัวใจ

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 20

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 20

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?

  • In: ละครย้อนหลัง
  • Comments Off on ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 13 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 19

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,285 hits