Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘เสือสมิง วันที่ 13 ม.ค.56

ดูละคร เสือสมิง ย้อนหลัง วันที่ 13 มกราคม 2556

เสือสมิง (1)

ละคร เสือสมิง วันที่ 13 มกราคม 2556

ภราดร (กันตพงศ์ บำรุงรักษ์) หมอหนุ่มถูกย้ายมาประจำอนามัยเล็กๆ ที่ชายแดนภาคเหนือ อนามัยแห่งนี้มี ระริน (อมีนา พินิจ) กับ เดือน (ตั้งโอ๋ เพ็งพารา) เป็นพยาบาล และมี ประเดิม (อิทธิกร สาธุธรรม) คนพื้นเพป็นคนขับรถ วันหนึ่งภราดรออกพื้นที่และผ่านหมู่บ้านสาง ขณะนั้นมีพิธีกลืนบาป หรือการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ตามความเชื่อของชาวบ้าน โดยมีแม่ผีฟ้าหน้าทองเป็นผู้ประกอบพิธี แต่ภายใต้หน้ากากทอง ……..


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,285 hits