Upsmile.wordpress.com

Posts Tagged ‘ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 10

ดูรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 2 กันยายน 2555

รายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 2 กันยายน 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนส์กอตแทเลินต์ จากประเทศอังกฤษมาออกอากาศในประเทศไทย โดยมอบหมายให้ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ร่วมกับ โซนี่ มิวสิก ผลิตรายการ เป็นรายการสดรายการแรกของทางบริษัทฯ นับเป็นประเทศที่ 43 ของโลก และประเทศที่ 5 ของเอเชีย

Advertisements

ดูรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 12 สิงหาคมคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 12 สิงหาคมคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์

ดูรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ

เพศ จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนส์กอตแทเลินต์

ดูรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง 8 ก.ค. 55

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ

เพศ จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 16 มิ.ย.55

ดูคลิป ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2  16 มิ.ย. 55

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนส์กอตแทเลินต์ จากประเทศอังกฤษมาออกอากาศในประเทศไทย โดยมอบหมายให้ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ร่วมกับ โซนี่ มิวสิก ผลิตรายการ เป็นรายการสดรายการแรกของทางบริษัทฯ นับเป็นประเทศที่ 43 ของโลก และประเทศที่ 5 ของเอเชีย

ดูรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2 ย้อนหลัง วันที่ 10 มิถุนายน 2555

รายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซัน 2  วันที่ 10 มิถุนายน 2555

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ (อังกฤษ: Thailand’s Got Talent) เป็นรายการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จำกัดอายุ เพศ

จำนวน รวมทั้งประเภทของโชว์ โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนส์กอตแทเลินต์ จากประเทศอังกฤษมาออกอากาศในประเทศไทย โดยมอบหมายให้ เวิร์คพอยท์


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 48,985 hits
Advertisements