Upsmile.wordpress.com

Archive for September 2012

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ ย้อนหลัง 29 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ ย้อนหลัง 29 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?

ดูรายการ บันทึกกรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2555

รายการ บันทึกกรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2555

บันทึกกรรม, ดูบันทึกกรรม, ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง, ดูบันทึกกรรมอัพเดท, ดูบันทึกกรรมตอนล่าสุด, ดูบันทึกกรรมย้อนหลังทุกตอน, ดูบันทึกกรรมตอนแรก, บันทึกกรรมย้อนหลัง, บันทึกกรรมอัพเดท, บันทึกกรรมตอนล่าสุด, บันทึกกรรมย้อนหลังทุกตอน, ดูบันทึกกรรมออนไลน์,

บันทึกกรรม กรรม คือ การกระทำที่เกิดจาก กาย (กายกรรม) วาจา (วจีกรรม) และ จิตใจ (มโนกรรม) ทั้งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมได้รับผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง

ดังนั้นหลักการตามพระพุทธศาสนาจึงกล่าได้ว่า ผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี และผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนในทิศทางเช่นเดียวกัน

บันทึกกรรม29/09/55 ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 14.30 – 15.30 น.


Update ล่าสุด

Upyim Stats

  • 50,245 hits